holder

Visie

Als voetbalvereniging wil KFC Diest een club zijn waar het ‘’wij’’-gevoel overheerst, die financieel gezond is en die met haar aangesloten leden een lange termijn relatie wil onderhouden. KFC Diest wenst tevens HET sportieve uithangbord van de Demerstad te worden.

Daarbij zijn volgende uitgangspunten & doelstellingen belangrijk:

 • ALLE kinderen uit de regio Diest een gevarieerde voetbalopleiding aanbieden
 • Streven naar goede verhoudingen met lokale scholen, andere (sport)verenigingen en de Stad Diest
 • Minimaal 1/3 van de A-kern dient uit de eigen jeugdopleiding voort te komen
 • Plaats toe-eigenen in het Nationale Voetbal

Jeugdvisie

De Jeugdopleiding van KFC Diest wil ALLE spelers uit de regio de mogelijkheid bieden om aan sport te doen, in een kindvriendelijke omgeving, waar aandacht wordt besteed aan voetbaltechnische waarden en sociale waarden.

Pas als iedere speler met plezier zijn voetbalhobby kan uitoefenen, zijn we geslaagd als Jeugdopleiding KFC Diest.

Waarden & Doelstellingen die deze missie daarbij ondersteunen:

 • Zo veel mogelijk kinderen van de regio Diest aan het sporten, in casu voetballen te krijgen
 • Een Jeugdopleiding aanbieden aan alle leeftijden, te beginnen vanaf 6 jaar
 • Een goede, pedagogisch verantwoorde, voetbalopleiding aanreiken
 • Het aanbieden van een positieve vrijetijdsbesteding waarbij sport en studie hand in hand gaan
 • De kinderen moeten plezier beleven aan het voetbal
 • Sportieve en sociale ervaringen met elkaar delen met respect voor elkaar, voor de tegenstrever (fair-play), voor de scheidsrechter en begeleiders
 • Zich door het voetballen, zowel mentaal als fysiek, verder maximaal kunnen ontwikkelen
 • Iedereen die graag voetbalt of aan sport doet moet de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen
 • Alle leden de mogelijkheden geven om hun eigen voetbaltop te bereiken
 • Maximale ontwikkelingskansen worden gecreeerd door een pedagogische benadering centraal te stellen en een onderscheid te maken tussen recreatiegericht en doorstromingsgericht voetballen
 • Aan alle aangesloten jeugdspelers wordt 50% speelgelegenheid aangeboden
 • De functie van Jeugdopleiding KFC Diest moet gezien worden als een opleiding van eigen spelers, die op termijn een meerwaarde betekenen voor het eerste elftal waarbij het streven is dat 1/3 spelers van de A-kern zijn jeugdopleiding binnen KFC dient genoten te hebben
 • Zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij de voetbalvereniging KFC Diest, zodat voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft houden als speler, coach, medewerker, scheidsrechter, bestuurslid en/of supporter
 • Een stevige, gezonde en stabiele vereniging mee helpen uit te bouwen
 • De leden en bestuursleden moeten fier zijn om bij KFC Diest te horen
 • Om deze waarden & doelstellingen gestalte te geven, zijn samenwerking met scholen uit de regio (zie overleg CODIDI, zie het ter beschikking stellen van de accommodatie Berkenhof voor Sportschool Gemeenschapsonderwijs) en samenwerking met de Stad Diest (zie continue overleg met Sportdienst & Schepen van Sport, zie actieve deelname Sportbeurs) een absolute must.

Dit allemaal zijn essentiele waarden en doelstellingen die hun roots vinden in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding waar de basis wordt gelegd voor langdurig lidmaatschap. Hierbij is het niet onbelangrijk dat de stad Diest dit project ondersteunt, en zich verantwoordelijk stelt voor een accommodatie (Warande & Berkenhof) die voldoet aan de hedendaagse normen, en ook andere verenigingen en scholen dit voetbalproject mede een warm hart toedragen.