holder

MEDISCHE CEL

 
Dr. Benno MARTINI Clubdokter
Dieter DRYVERS Kinesist
Pieter-Jan NEELEN Kinesist 

 

Wat te doen bij een Voetbalongeval ?

Veel spelers/ouders weten niet wat ze moeten doen bij een blessure tijdens de training en/of wedstrijd.

Een kort overzicht van de te nemen stappen :

 

Stap 1:

 1. De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een arts en neemt het formulier “Aangifte voor ongeval” (**) en een kleefbriefje van het ziekenfonds mee. De arts vult de zijde “Medisch getuigschrift” in.

(**) Het formulier “Aangifte van een Ongeval” kan men bekomen bij:

 • De Gerechtigde Correspondent Marc DE ROECK (contact : 0473/93 02 86) of de Secretaris Rik DEVOS ( contact : 0475/91 30 28)
 • De jeugdtrainer en/of ploegafgevaardigde.
 • De kantineverantwoordelijke in het Jeugdcomplex “Berkenhof”

of downloaden :

 • Via deze link (Aangifte van een Ongeval) - druk het document wel recto-verso af !
 1. Vervolgens gaat u naar de Gerechtigd Correspondent, die de zijde “Aangifte van ongeval” invult. Het formulier kan ook afgegeven worden aan de kantineverantwoordelijke op het Jeugdcomplex “Berkenhof” die het zo snel mogelijk bezorgt aan de Gerechtigd Correspondent. Zorg er wel voor dat het formulier binnen de 14 dagen na het sportongeval afgeleverd wordt.
 2. De Gerechtigd Correspondent stuurt het ingevulde formulier op naar de K.B.V.B.
 3. Hou wel vanaf het moment van het voetbalongeval alle originele bewijsstukken bij van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval.

Opmerkingen :

 • Is dit formulier niet binnen de 14 dagen (poststempel geldt) na het voetbalongeval opgestuurd, dan zal de verzekering van de K.B.V.B. niet tussenkomen in de kosten.
 • Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw arts (als er kinesitherapie nodig is vraag zeker 10 beurten aan).
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

Stap 2:

 1. Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er op de K.B.V.B. een dossier is aangelegd, zal u via de Gerechtigd Correspondent een formulier ontvangen “Geneeskundig getuigschrift van herstel”. Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de arts op het moment van genezing.
 2. Indien de arts beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de arts bij de Gerechtigd Correspondent langs (of afgeven aan de kantineverantwoordelijke), die dan op zijn beurt een aanvraag zal indienen in Brussel.

Opmerkingen :

 • De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel.
 • Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.
 • Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen.

Stap 3:

 1. Van zodra de arts beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door hem invullen.
 2. Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkomingen van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan de Gerechtigd Correspondent (of aan de kantineverantwoordelijke), die dit onmiddellijk opstuurt naar Brussel.
 3. Eenmaal het dossier is afgesloten op de K.B.V.B., ontvangt KFC Diest het bedrag van  de aanvaarde tussenkomst. Hou er rekening mee dat dit maximaal 2 maand kan duren.
 4. De speler/ouder ontvangt dit bedrag op z’n bankrekening.

Opmerkingen :

 • Zolang het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen; indien u toch traint of aan wedstrijden zou deelnemen gedurende de periode dat uw ongevallendossier bij de KBVB loopt, bent u niet verzekerd !!!!
 • Let erop dat de arts de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier.
 • Vergeet niet, bij het indienen van uw documenten bij de Gerechtigd Correspondent, uw rekeningnummer te vermelden.
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald
 • De volledige reglementering vindt u in HIER