holder

Voetbal, een feest, ook op K.F.C. Diest !

Zo hoort het althans te zijn.

De club wil zich dan ook samen met alle supporters engageren om het een feest te laten blijven.

Om die reden dient iedereen die een voetbalwedstrijd bijwoont in het Warandestadion, kennis te nemen/hebben genomen van het

'Reglement van Inwendige Orde' en het ook na te leven.

Klik hier voor het "Reglement van Inwendige Orde" :