holder

Voluit voetbalkansen voor alle kinderen van Diest !

Datum: 
17/05/2020

KFC Diest en SK Deurne op weg naar eengemaakte Voetbalopleiding
 

KFC Diest en SK Deurne fuseren hun Jeugdopleiding vanaf het seizoen 2021-2022. Tijdens het nieuwe seizoen 2020-2021 zetten beide clubs de lijnen voor de samenvoeging verder uit en werken ze intensief samen: zo worden spelers onderling uitgewisseld en delen beide clubs de TVJO sportief. KFC Diest en SK Deurne reiken de hand naar Sparta Schaffen om tot een eengemaakte voetbalopleiding voor alle kinderen van Groot-Diest te komen. Met het stadsbestuur gaan beide clubs een partnership aan om alle spelertjes van Groot-Diest voluit voetbalkansen te garanderen in optimale omstandigheden.

Momenteel leiden beide clubs hun jonge spelertjes op de eigen locatie op: respectievelijk in Deurne en op de
site van het Berkenhof. Bedoeling is om vanaf het seizoen 2021-2022 de eengemaakte voetbalopleiding van meer
dan 300 jeugdspelertjes grotendeels onder te brengen op de Warande. Aan het stadsbestuur vragen KFC Diest
en SK Deurne in aanloop naar het seizoen 2021-2022 een kunstgrasupgrade van de site aan de Warande.
In afwachting zullen tijdens het nieuwe seizoen 2020-2021 binnen diverse leeftijdsgroepen spelers worden
uitgewisseld in functie van het optimaliseren van de respectievelijke spelerskernen. TVJO Davy Luts zal de
coördinatie van beide Voetbalopleidingen combineren met het oog op een optimale sportieve afstemming. Een
werkgroep met vertegenwoordigers van beide clubs stroomlijnt de verdere integratie van beide opleidingen en
werkt de onderlinge verschillen weg.

Beide clubs nemen tijdens het komende seizoen het initiatief tot overleg met het stadsbestuur met het oog op
investeringen in de sportieve infrastructuur van de eengemaakte Jeugdopleiding. We houden eraan ook Sparta
Schaffen hierin te betrekken. Ons doel is immers te komen tot een eengemaakte Voetbalopleiding voor alle
kinderen en jongeren van Goot-Diest.

De A-kernen van alle participerende clubs spelen autonoom verder; alle stamnummers blijven behouden. De
jeugdploegen zullen onder die verschillende stamnummers aantreden. Op die manier verbreedt en verdiept de
Jeugdwerking en ontstaan voor alle jonge voetballertjes aan het eind van hun opleiding doorstromingskansen
op diverse sportieve niveaus, binnen een van de moederclubs en binnen de stad Diest.

 

Benny Reynders, Voorzitter KFC Diest 

Dirk Van den Block, Voorzitter SK Deurne