holder

Verschillende ziekenfondsen komen tegemoet in het jaarlijkse lidgeld bij erkende sportclubs. Ook bij KFC Diest kan je hiervoor terecht. Je kan de terugbetalingsformulieren van de meest courante ziekenfondsen hieronder downloaden. Je mag dit formulier in de bus tussen de deur naar de eetzaal en de toog droppen. Vanaf er een betaling ontvangen werd voor de betrokken speler bezorgen wij dit formulier ondertekend en ingevuld terug. Kan je je ziekenfonds niet terug vinden, vraag dan even na bij je ziekenfonds.

Christelijke Mutualitiet

Liberale Mutualiteit

Socialistische Mutualiteit Brabant (F.S.M.B.)

Onafhankelijk Ziekenfonds

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Partena Mut